7 Bước để tạo ra một Kế hoạch marketing trực tuyến hiệu quả thực sự

Bước 2 - Khám phá đối tượng mục tiêu của bạn

Phát triển hồ sơ về khách hàng tiềm năng của bạn là bước tiếp theo của kế hoạch marketing trực tuyến. Bạn có thể mô tả nó theo các điều khoản nhân khẩu học, tuổi tác, giới tính, thành phần gia đình, thu nhập, địa điểm, lối sống ... Có những câu hỏi bạn phải tự hỏi mình tại thời điểm này, chẳng hạn như, khách hàng của tôi có bảo thủ hay sáng tạo? Sở thích của họ là gì? Bao lâu thì họ mua những gì bạn cung cấp? Khung tuổi của những người có thể sử dụng sản phẩm của bạn là gì?

Chọn đối tượng của bạn dựa trên loại hình kinh doanh, quy mô công ty và vị trí của bạn. Định nghĩa rõ ràng điều này là rất quan trọng, vì nó sẽ là hướng dẫn tương lai của bạn khi lập kế hoạch chiến dịch. Nhiều ứng dụng có thể giúp doanh nghiệp khám phá mục tiêu của họ. 
Bước 3 - Phân tích các mục tiêu của bạn


Bạn muốn đạt được gì thông qua kế hoạch marketing trực tuyến này? Viết ra một danh sách các mục tiêu để làm cho chúng có thể đo được và biết khi nào bạn đạt được chúng. Điều rất quan trọng là trước khi tiến hành các chiến lược marketing, xác định các mục tiêu cả ngắn và dài hạn. Các mục tiêu phải là SMART (cụ thể, đo lường được, có thể đạt được, có liên quan và với mốc thời gian cụ thể).


Ví dụ: bạn có mong đợi doanh thu của bạn tăng 15% mỗi hai tháng một lần không? Bạn có muốn được vị trí tốt hơn? Bạn có mong muốn doanh thu từ sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn tăng lên?

Các mục tiêu phụ thuộc rất nhiều vào sự phát triển của doanh nghiệp.

Bước 4 - Phát triển các chiến lược mà bạn sẽ sử dụng

Bạn là trung tâm của kế hoạch marketing trực tuyến của bạn. Thông qua các bước trước, bạn đã phân tích các mục tiêu của mình và đã xác định đối tượng mục tiêu của bạn. Bây giờ là thời gian để chi tiết cách bạn sẽ sử dụng để tiếp cận đối tượng này và đạt được mục tiêu của bạn.


Xác định các chiến thuật tốt nhất để thực hiện kế hoạch marketing trực tuyến của bạn. Điều quan trọng là phải có một kế hoạch dự phòng trong trường hợp kế hoạch ban đầu của bạn không thành công. Điều này sẽ cho phép bạn tiếp tục chiến dịch marketing trực tuyến mà không cần phải bắt đầu lại từ đầu.


Bước 5 - Kế hoạch hành động

Một kế hoạch hành động phải bao gồm các khía cạnh như sẽ làm gì khi nó được thực hiện, ai là người chịu trách nhiệm về nó, chi phí thực sự, những gì sẽ là kết quả đo lường cuối cùng.

Vì vậy, bạn sẽ có chiến lược chi tiết để tất cả các hoạt động mà bạn thực hiện được phối hợp tốt, và mọi thứ được tổ chức.

Bước 6 - Tài nguyên và ngân sách

Hiệu quả của một kế hoạch marketing trực tuyến đòi hỏi ba nguồn lực quan trọng: đầu tư, tiền bạc, và công nghệ.

Một khi thiết kế của chiến lược đã hoàn thành và bạn biết chúng ta sẽ làm được gì, thì cần thiết phải có ngân sách. 

Bước 7 - Giám sát

Bạn đã có danh sách tất cả các hành động cần thực hiện trong kế hoạch marketing trực tuyến. Bây giờ bạn phải đối mặt với chúng để kiểm soát triển khai hiệu quả. Điều này được thực hiện để phát hiện các vấn đề có thể xảy ra và giải quyết chúng sớm nhất có thể, cũng như thay đổi hoặc điều chỉnh những gì cần thiết theo hoàn cảnh. KPI (Key Performance Indicators), các chỉ số giúp bạn định lượng tất cả các công việc. Mục tiêu duy nhất của nó là nâng cao năng suất của một hoặc nhiều dịch vụ để công ty của bạn hoạt động tốt nhất có thể.

Trong bước này, tất cả các số liệu thu được đều được đánh giá và phân tích, chẳng hạn như nhấp chuột, lượt truy cập vào web, lưu lượng truy cập đến từ đâu, chi tiết số lần người duyệt các trang sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn. Bạn có thể thực hiện việc này thông qua các công cụ đo lường, chẳng hạn như Google Analytics.

Hy vọng rằng, bảy bước này sẽ giúp mọi việc trở nên dễ dàng hơn khi tạo kế hoạch marketing trực tuyến của bạn. Bạn phải dành rất nhiều thời gian và nỗ lực, nhưng kết quả là giá trị nó.


Nhận xét