Cá nhân hoá chiến dịch tiếp thị Email giúp tăng ROI

Nghiên cứu từ Monetate cho thấy rằng doanh nghiệp có ROI cao thường sử dụng email cá nhân hoá.

Chúng tôi thường nghĩ lợi ích của marketing trực tuyến là khả năng tiếp cận hàng triệu người cùng một lúc, nhưng đó chỉ là một phần. Lợi ích khác của phương tiện kỹ thuật số là khả năng kết nối hàng triệu người và nhắm mục tiêu chính xác và vẫn mang tính cá nhân. Một ví dụ về điều này có thể được nhìn thấy trong marketing qua email. Một nghiên cứu gần đây của Monetate cho thấy các email cá nhân hoá có ảnh hưởng lớn đến kết quả của một chiến dịch.

Khi bạn kiểm tra hộp thư của mình, có thể có thư tiếp thị trực tiếp. Một số có thể có tên của bạn, trong khi những người khác chỉ đơn giản là gửi. Mọi người đang có xu hướng chú ý đến các mail với tên của họ trên đó so với những người có lời chào chung chung. Cũng tương tự với marketing qua email, có một bằng chứng ngày càng tăng cho thấy rằng việc cá nhân hoá quan trọng đối với người nhận email.

Monetate, một công ty phần mềm cá nhân, đã khảo sát 131 chuyên gia marketing vào cuối năm 2016 để xem các chiến dịch của họ đã hoạt động như thế nào và các chiến thuật mà họ sử dụng. Mặc dù nghiên cứu này không thể chỉ ra mối quan hệ nguyên nhân và hiệu quả giữa cá nhân hóa email và kết quả tốt hơn nhưng nó cho thấy mối tương quan mạnh mẽ. Các nhà marketing đã nhìn thấy kết quả tốt nhất và lợi tức đầu tư thu được khi cá nhân hoá email. Bốn trong số năm (79 phần trăm) nhà marketing đã vượt mục tiêu doanh thu đã có một chiến lược cá nhân hoá. 

Điều này không có nghĩa là các nhà marketing không sử dụng cá nhân bị thất bại, nhưng điều đó có nghĩa là họ sẽ phải làm việc nhiều hơn để đạt được kết quả tương tự. Trong số các nhà marketing được điều tra bởi Monetate, chỉ có 31 phần trăm mà chỉ đáp ứng được mục tiêu của họ sử dụng cá nhân hoá. Nói cách khác, các nhà marketing sử dụng cá nhân có nhiều khả năng vượt mục tiêu doanh thu của họ, trong khi các nhà marketing không sử dụng cá nhân hóa có nhiều khả năng đạt được mục tiêu của họ hoặc đã đạt được.

Nghiên cứu cho thấy các nhà marketing có khuôn khổ để cá nhân hóa nhìn thấy lợi tức đầu tư cao hơn cho nỗ lực marketing qua email của họ.

Maribeth Ross, phó chủ tịch phụ trách marketing tại Monetate nói: "Cuộc khảo sát cá nhân gần đây nhất của Monetate là cho những ai nỗ lực, điều này cũng ảnh hưởng đến lợi nhuận của một tổ chức" báo cáo.

Nghiên cứu Phát triển Cá nhân năm 2017 cũng tiết lộ rằng những nhà marketing đã vượt mục tiêu doanh thu của họ nhiều khả năng sẽ sử dụng cá nhân hoá trong các email. 

Mặc dù dựa trên một mẫu kích thước tương đối nhỏ, nghiên cứu từ Monetate cho chủ doanh nghiệp và nhà marketing lý do để xem xét cá nhân hoá hơn cho các chiến dịch marketing trực tuyến bất cứ khi nào có thể. Tiếp thị qua email có thể giúp chủ doanh nghiệp tiếp cận nhiều người cùng một lúc, nhưng tính cá nhân hóa làm cho mỗi tin nhắn trở nên độc đáo cho người dùng.Nhận xét