Nghiên cứu UPS hàng năm cho thấy rằng các giao dịch kênh chéo đang gia tăng.

Hầu hết các chủ doanh nghiệp đều biết rằng Internet đang thay đổi cách bán lẻ và cách thức mọi người mua sắm. Tuy nhiên, thông tin này là vô ích nếu không có thêm chi tiết. Vào năm 2016, Internet bao gồm hàng chục công nghệ liên quan tạo ra nhiều cách để các nhà bán lẻ tương tác với người tiêu dùng mục tiêu của họ. 

Theo UPS Pulse nghiên cứu Mua sắm trực tuyến, ngày càng có nhiều người mua sắm bị ảnh hưởng bởi mua sắm với các kênh trực tuyến. Nghiên cứu này dựa trên cuộc khảo sát của 5000 người tiêu dùng Hoa Kỳ và đánh giá thói quen mua sắm của người tiêu dùng từ mua hàng trước đến khi giao hàng. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử của nghiên cứu 5 năm, hơn 50 phần trăm (51 phần trăm) của tất cả các lần mua hàng do người trả lời thực hiện trực tuyến, tăng từ 48 phần trăm vào năm 2015.

Teresa Finley, Giám đốc Tiếp thị của UPS, nói: "Người tiêu dùng có kỹ năng sử dụng công nghệ để tận dụng lợi thế của mình và phát triển trong việc thu thập thông tin khi mua sắm. "Nghiên cứu của UPS năm nay cho thấy rằng 45% người mua sắm trực tuyến thích thú với việc tìm kiếm những sản phẩm và các cửa hàng vật chất vẫn tiếp tục đóng một vai trò quan trọng trong trải nghiệm đó. Thách thức là làm thế nào để có thể giao dịch tốt nhất với người mua sắm để hoàn thành mong muốn của họ . "Theo nghiên cứu, vận chuyển miễn phí là điều cần thiết cho các nhà bán lẻ trực tuyến. Khoảng ba trong số bốn (73%) người mua sắm khảo sát cho biết vận chuyển miễn phí là 'yếu tố quan trọng nhất' cho sự hài lòng của họ. Đây là một nghiên cứu của UPS, nhưng tầm quan trọng của việc vận chuyển miễn phí là điều đã được ghi nhận trước đây. Thực tế vẫn là nhiều người tiêu dùng coi vận chuyển miễn phí quan trọng hơn đến sự hài lòng của họ hơn so với giá thấp hơn, mặt hàng hoặc các mối quan tâm khác.

Báo cáo này nêu bật một số cách mà các chủ doanh nghiệp có thể sử dụng công nghệ mới để tăng doanh thu. Điểm mấu chốt là 38% mua hàng hiện nay là các giao dịch giữa các kênh, có nghĩa là một sự kết hợp giữa mua sắm trực tuyến và đến cửa hàng đã được sử dụng.

Hơn ba trong bốn (77 phần trăm) người tiêu dùng sử dụng điện thoại thông minh của họ. Các thiết bị này có thể được sử dụng để tìm kiếm, mua sắm, hoặc thanh toán. Số lượng các giao dịch kênh chéo đã tăng thêm 2 điểm phần trăm kể từ năm ngoái, vì vậy chủ doanh nghiệp nên mong đợi nhiều hơn, chứ không phải ít hơn, mua sắm qua điện thoại thông minh trong tương lai.

Các chủ doanh nghiệp có cửa hàng offline cũng có thể hưởng lợi từ báo cáo của UPS. Nghiên cứu cũng cho thấy doanh số bán hàng trực tuyến thúc đẩy lưu lượng khách hàng trong cửa hàng đáng kể. Chẳng hạn, gần ba phần năm (58 phần trăm) người mua hàng nói rằng truy cập trực tuyến vào kho hàng là "quan trọng". Tương tự, 29% người mua sắm đang sử dụng điện thoại thông minh để tìm nhận xét về sản phẩm. Việc sử dụng điện thoại thông minh để đánh giá sản phẩm rất hữu ích cho người tiêu dùng mua sắm tại một địa điểm.

Theo cuộc khảo sát này, một nửa trong số những người mua sắm mua hàng trực tuyến, đến một cửa hàng vật chất. Phần lớn người mua sắm (60%) cũng thích quay trở lại các cửa hàng, vào thời điểm đó 70% trong số họ mua hàng thêm.

Nghiên cứu này cho thấy có rất nhiều cách để các chủ doanh nghiệp sử dụng các công cụ tiếp thị trực tuyến để tăng doanh thu, cho dù họ đang trực tuyến hay trên các cửa hàng bán lẻ tại cửa hàng.


Nhận xét