Các chức năng chính của MARKETING MIX

Các chức năng chính của MARKETING MIX

Hỗn hợp marketing được tạo thành từ bốn biến duy nhất. Bốn biến này phụ thuộc lẫn nhau và cần được lên kế hoạch kết hợp với nhau để đảm bảo rằng các kế hoạch hành động trong cả bốn là phù hợp.

Giúp đạt được mục tiêu marketing
Thông qua việc sử dụng tập hợp các biến này, công ty có thể đạt được các mục tiêu marketing của mình như doanh thu, lợi nhuận và giữ chân khách hàng.

Linh hoạt
Marketing mix là một khái niệm linh hoạt có thể tập trung tăng hoặc giảm vào bất kỳ một biến nào do các điều kiện marketing và các yêu cầu của khách hàng.

Giám sát liên tục
Điều quan trọng là phải theo dõi thay đổi xu hướng, trong công ty cũng như trên thị trường để đảm bảo rằng các yếu tố trong marketing mix có liên quan và được cập nhật.Vai trò của Trưởng phòng Marketing
Một người quản lý marketing trưởng thành, thông minh và sáng tạo cần phải là người dẫn đầu trong marketing mix. Vai trò này có nghĩa là người quản lý có trách nhiệm đạt được kết quả mong muốn thông qua thao tác các biến này.

Khách hàng là một đầu mối
Một chức năng quan trọng của sự marketing mix là khách hàng là tâm điểm của mọi hoạt động. Giá trị của sản phẩm được xác định bởi nhận thức của khách hàng và mục tiêu là để khách hàng hài lòng và trung thành.

PHÁT TRIỂN MARKETING MIX

Trực giác và tư duy sáng tạo là những yêu cầu cần thiết cho người quản lý marketing. Nhưng chỉ dựa vào những điều này có thể dẫn đến những giả định không chính xác có thể không mang lại kết quả. Để đảm bảo marketing mix người quản lý phải trải qua quá trình có hệ thống sau đây:

Bước 1: Xác định điểm bán hàng duy nhất
Mục đầu tiên của người quản lý marketing phải là xác định những gì sản phẩm cung cấp hoặc đề xuất bán hàng độc đáo của nó (USP). Thông qua các cuộc khảo sát khách hàng hoặc các nhóm tập trung, cần phải xác định mức độ quan trọng của USP này đối với người tiêu dùng. Doanh nghiệp cần phải hiểu rõ ràng những tính năng chính và lợi ích của sản phẩm và liệu chúng sẽ giúp đảm bảo bán hàng thành công.

Bước 2: Hiểu người tiêu dùng
Bước thứ hai là hiểu người tiêu dùng. Tất cả các yếu tố khác của marketing mix đều dựa trên sự hiểu biết này. Khách hàng là ai? Họ cần gì? Giá trị của sản phẩm cho họ là gì? Sự hiểu biết này sẽ đảm bảo rằng việc cung cấp sản phẩm có liên quan đến đối tượng khách hàng được nhắm mục tiêu.

Bước 3: Hiểu về cạnh tranh
Bước tiếp theo là hiểu cạnh tranh. Giá cả và các lợi ích liên quan như giảm giá, bảo hành và ưu đãi đặc biệt cần được đánh giá. Một sự hiểu biết về giá trị của sản phẩm và so sánh với chi phí phân phối, sản xuất thực tế sẽ giúp thiết lập một mức giá thực tế.

Bước 4: Đánh giá tùy chọn vị trí
Tại thời điểm này, người quản lý marketing cần đánh giá các tùy chọn kênh phân phối để hiểu nơi khách hàng có nhiều khả năng mua hàng nhất và chi phí liên quan đến việc sử dụng kênh này là bao nhiêu. Nhiều kênh có thể giúp nhắm mục tiêu một cơ sở khách hàng rộng hơn. Mặt khác, nếu sản phẩm phục vụ thị trường ngách thì nó có thể tập trung phân phối cho một khu vực hoặc kênh cụ thể. Giá trị cảm nhận của sản phẩm được gắn chặt với cách thức sản phẩm được cung cấp.

Bước 5: Xây dựng chiến lược truyền thông / xúc tiến
Dựa trên các đối tượng được xác định và các chính sách giá được thành lập, chiến lược truyền thông marketing có thể được phát triển. Bất kể phương pháp quảng cáo nào được thực hiện đều cần phải thu hút khách hàng mục tiêu và đảm bảo rằng các tính năng và lợi ích chính của sản phẩm được hiểu rõ ràng.

Bước 6: Kiểm tra chéo marketing mix

Tất cả các biến trong marketing mix đều phụ thuộc lẫn nhau và dựa vào nhau cho một chiến lược mạnh mẽ. Các kênh bán hàngcó củng cố giá trị nhận thức của sản phẩm không? Tài liệu quảng cáo có phù hợp với các kênh phân phối được đề xuất không? Kế hoạch marketing có thể được hoàn thành sau khi đảm bảo rằng tất cả bốn yếu tố đều hài hòa, rõ ràng và không có mâu thuẫn.


Nhận xét