Khái niệm về SMARKETING

Trong một thời gian rất dài, luôn luôn có một sự phân chia “bán hàng” và “marketing”. Một số người cho rằng sẽ không có doanh số bán hàng nếu không có marketing trong khi những người khác sẽ nhấn mạnh rằng marketing sẽ là vô ích nếu không có doanh thu. Trong một số trường hợp, có nhiều người tự nhầm lẫn về hai chức năng này.

Hai bên có thể tranh luận, nhưng điều đó không thay đổi thực tế là họ đang hướng tới cùng một mục tiêu. Bây giờ thách thức mà hầu hết các công ty đang phải đối mặt là làm cho hai chức năng này kết hợp với nhau một cách liền mạch, không có sự chồng chéo và không có xung đột, tạo thành một sức mạnh tổng hợp hài hòa (và cuối cùng là tăng lợi nhuận).

Trong bài viết này, tôi sẽ khám phá 1) khái niệm về SMARKETING và 2) cách tích hợp bán hàng và marketing.Khái niệm về SMARKETING

Điều đầu tiên: SMarketing là gì?
SMarketing được gép lại từ hai từ: Bán hàng và Marketing. Đó là một cách thức hiện đại về cách hai chức năng này hoạt động như một đội duy nhất thay vì hai đội riêng biệt với các mục tiêu khác nhau. Trong quá khứ, Marketing chỉ cố định về thâm nhập thị trường, xây dựng bản sắc thương hiệu và tạo ra các cơ hội kinh doanh. Công việc của họ kết thúc khi họ đã thu hút được khách hàng tiềm năng, và sau đó họ sẽ chuyển bóng sang Bán hàng, người sẽ chuyển đổi khách hàng tiềm năng thành doanh thu.

Với Smarketing, công việc của Marketing không kết thúc ở đó. Họ cũng sẽ cung cấp hỗ trợ cho Bán hàng. Đổi lại, Bán hàng cũng sẽ hỗ trợ marketing. Đó là một mối quan hệ năng động hơn, điều này có ý nghĩa rất nhiều vì cả hai đều trong cùng một tổ chức và chia sẻ cùng một mục tiêu.

Một số doanh nghiệp sử dụng Smarketing tiến thêm một bước nữa bằng cách thực sự sáp nhập hai phòng ban thành một. Đó là vấn đề về chiến lược và quản lý, vì vậy quyết định cuối cùng về việc hợp nhất hai hay duy trì hai bộ phận riêng biệt vẫn còn với chủ sở hữu của doanh nghiệp.

Tầm quan trọng của Smarketing

Tại sao các công ty sử dụng Smarketing?
Đơn giản. Đó là để công ty tăng thêm giá trị và tạo thêm thu nhập. Theo các chuyên gia kinh doanh, các công ty đảm bảo sự liên kết vững chắc với chính sách bán hàng và marketing của họ có thể tăng doanh thu của họ lên 20% mỗi năm. 

Chúng ta hãy xem xét hai đặc điểm mô tả Smarketing.

Smarketing đòi hỏi sự liên kết của cả chính sách bán hàng và marketing của công ty xung quanh các mục tiêu chung. Điều này ngụ ý rằng công ty cần có một bộ mục tiêu kinh doanh rõ ràng và họ phải được tất cả các thành viên của tổ chức biết đến đó là tạo doanh thu và tăng trưởng. 

Tuy nhiên, có thể các mục tiêu ngắn hạn của bộ phận bán hàng hơi khác so với mục tiêu của bộ phận marketing. Trong trường hợp này, điều quan trọng là mỗi đội có một cái nhìn rõ ràng về mục tiêu của nhau, cũng như tiến độ họ đang thực hiện trong việc theo đuổi các mục tiêu đó.

Nếu công ty quyết định thành lập một nhóm chuyên về bán hàng phi lợi nhuận, họ phải được liên kết với nhóm marketing phi lợi nhuận vì họ phụ vụ tương tự cùng một đối tượng.


Nhận xét