Nghiên cứu 4Ps của Marketing

Marketing Mix

Marketing là một quy trình toàn diện bao gồm thiết kế, phát triển, sản xuất và quảng cáo. Marketing thường chỉ liên quan đến khía cạnh quảng cáo của quá trình này, nhưng các nhà marketing nên tham gia trong suốt các giai đoạn sản xuất để tối đa hóa lợi ích từ marketing. Marketing hỗn hợp xem xét quá trình sản xuất hàng hóa hoặc dịch vụ.4Ps của Marketing

Có một số mô hình được sử dụng để mô tả toàn bộ quá trình marketing. Mô hình được dạy phổ biến nhất là mô hình 4Ps hoặc mô hình định hướng sản xuất. 4Ps marketing được mô tả là:

Sản phẩm - Hàng hóa hoặc dịch vụ đáp ứng nhu cầu hoặc mong muốn của người tiêu dùng được xác định, thiết kế và sản xuất. Nghiên cứu marketing bắt đầu từ giai đoạn phát triển sản phẩm, trong đó xác định một cơ hội mới cho một sản phẩm mới. Đây có thể là một sản phẩm hoàn toàn mới đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người tiêu dùng hoặc nó có thể là một sản phẩm hiện có được làm mới đã giảm sức hút với người tiêu dùng do chất lượng kém hoặc lỗi thời. Người quản lý marketing phải nêu chi tiết nhu cầu của người tiêu dùng mà sản phẩm thỏa mãn, vòng đời của sản phẩm, các nguồn lực cần thiết để sản xuất hàng hóa hoặc dịch vụ và khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Giá — Thành phần chi phí của chiến lược marketing thường phụ thuộc vào sự sẵn lòng trả tiền của người tiêu dùng, nhưng nó cũng phải được xem xét cùng với lợi nhuận hoạt động của doanh nghiệp cũng như chiến lược marketing lâu dài. Nghiên cứu marketing là rất quan trọng để xác định mức giá mà người tiêu dùng sẽ trả trong khi tối ưu hóa lợi tức đầu tư. Giá cả cạnh tranh cũng là một mối quan tâm to lớn. Chiến lược marketing giá giảm khi giới thiệu sản phẩm mới để xây dựng thị phần và khả năng mở rộng của thương hiệu, và sau đó tăng giá khi sản phẩm đã được chấp nhận trên thị trường.

Địa điểm — Điều này đề cập đến phương pháp phân phối hàng hóa cho người tiêu dùng mục tiêu. Một lần nữa, nghiên cứu marketing đóng một vai trò quan trọng trong việc xác định địa điểm nào có nhiều khả năng được người tiêu dùng đến thường xuyên nhất. Có một số chiến lược phân phối bao gồm các phương pháp chuyên sâu, chọn lọc, độc quyền và nhượng quyền thương mại. Thành phần vị trí bao gồm một số yếu tố như nhân viên bán hàng, đào tạo và phí nhượng quyền thương mại.

Quảng cáo — Quảng cáo tạo ra sự quan tâm của người tiêu dùng đối với sản phẩm là trách nhiệm của chuyên gia marketing và là yếu tố quan trọng nhất đối với doanh thu bán hàng. Các nhà marketing phải xác định nền tảng marketing nào sẽ cung cấp phương tiện hiệu quả nhất để truyền đạt thông điệp quảng cáo. Quảng cáo hầu như luôn tuân theo quyết định về giá và vị trí, để truyền tải thông điệp thông qua các quảng cáo. Do đó, các chuyên gia marketing phải nhận ra những điểm mạnh và điểm yếu của các chiến lược quảng cáo khác nhau, xác định nhu cầu của người tiêu dùng và điều chỉnh chiến dịch marketing cho phù hợp.

Các thành phần của hỗn hợp marketing không phải là các giai đoạn độc lập; tất cả các khía cạnh của quy trình phải được xem xét trong toàn bộ vòng đời của sản phẩm. Các điều chỉnh về giá cả, địa điểm và khuyến mãi phải được thực hiện theo vòng đời của sản phẩm và bối cảnh thị trường phát triển, do đó, hỗn hợp marketing là một nỗ lực đòi hỏi sự tinh tế liên tục.

Nhận xét