Những vấn đề của Marketing với trách nhiệm xã hội

Tập trung vào việc chịu trách nhiệm và làm thế nào công ty của bạn có thể thực sự giúp đỡ quốc gia. Khi bạn làm như vậy khách hàng của bạn, báo chí, và tất cả những người liên quan sẽ ấn tượng.
Hãy suy nghĩ về các tác động lâu dài, chứ không phải lợi ích ngắn hạn - các công ty tầm nhìn ngắn hạn sẽ đánh giá thấp tác động của marketing đối với sự tăng trưởng trong ngắn hạn.

PHÁT TRIỂN VÀ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH MARKETING TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI

Mặc dù đạo đức và trách nhiệm xã hội đôi khi thay thế cho nhau, có sự khác biệt giữa hai thuật ngữ. Đạo đức có xu hướng tập trung vào các quyết định của cá nhân hoặc nhóm marketing, trong khi trách nhiệm xã hội có tính đến tổng hiệu quả của marketing. Để thúc đẩy một hình mẫu cho hành vi đạo đức và trách nhiệm xã hội giữa các nhà marketing trong khi đạt được các mục tiêu của công ty, cần phải chú ý để theo dõi các xu hướng và sự thay đổi trong giá trị và niềm tin của xã hội. Tiếp theo, các nhà marketing nên dự báo những tác động lâu dài của các quyết định liên quan đến những xu hướng đó. Lưu ý rằng một công ty không thể đáp ứng nhu cầu của toàn xã hội, tốt nhất là các nhà marketing nên tập trung nỗ lực vào thị trường mục tiêu của họ, đồng thời nhận thức được giá trị của xã hội nói chung. 
Năm bước đơn giản mà mọi nhà marketing có thể thực hiện để tạo ra một kế hoạch marketing có trách nhiệm xã hội bền vững là:

Xác định đạo đức marketing cho công ty của bạn là gì.
Quyết định hình mẫu đạo đức nào mà các nhà marketing của bạn sẽ áp dụng.
Xác định cách thức tiếp cận đạo đức để marketing được thực hiện.
Thảo luận về các lĩnh vực hoạt động của công ty mà đạo đức marketing sẽ là một phần của kế hoạch.
Phân tích và đánh giá chi phí cho marketing đạo đức với lợi ích mang lại cho công ty trong thời gian dài.

NHỮNG VẤN ĐỀ CHÍNH CỦA MARKETING TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI

Marketing có ý thức xã hội giải quyết những thiếu sót của marketing truyền thống và tuân theo triết lý của trách nhiệm. Triết lý này nói rằng triển khai marketing các công ty nên dựa trên sự hài lòng của người tiêu dùng, ý tưởng sáng tạo và cung cấp giá trị và lợi ích lâu dài cho xã hội.

Dưới đây là danh sách các khía cạnh chính dựa vào marketing trách nhiệm xã hội

Định hướng người tiêu dùng
Trách nhiệm xã hội dạy rằng các công ty nên căn cứ vào các chính sách hoạt động trên quan điểm của người tiêu dùng. Không chỉ nhà marketing sẽ khám phá nhu cầu của khách hàng, họ cũng sẽ xem xét kế hoạch của họ như thể họ là người dùng. 

Đổi mới
Cải thiện sản phẩm và dịch vụ theo cách sáng tạo, cải thiện trải nghiệm cho người dùng. Và cải thiện chiến lược marketing, chính sách thương hiệu, trên cơ sở sẽ v định vị công ty của bạn như là một trải nghiệm thú vị nên được lặp lại.

Giá trị của sản phẩm
Một công ty sản xuất các sản phẩm có giá trị và tập trung vào việc cung cấp cho khách hàng, trải nghiệm và dịch vụ khách hàng tuyệt vời sẽ không phải sử dụng chiến thuật bán hàng và mánh lới quảng cáo. Thương hiệu Apple nổi tiếng vì mọi người vui vẻ chờ đợi qua đêm để trở thành người đầu tiên sở hữu một sản phẩm được nâng cấp.

Ý thức trách nhiệm
Sứ mệnh của công ty được xác định rõ ràng sẽ giúp các công ty hiểu rõ về kế hoạch, mục tiêu của họ. Bằng cách đặt lợi ích của cộng đồng và cộng sự lên trên mục tiêu lợi nhuận, các công ty thực sự sẽ thấy sự gia tăng số lượng người tiêu dùng sẵn sàng trả giá cao cho sản phẩm của họ.

Ảnh hưởng đến xã hội
Không giống như marketing truyền thống, đó là giảm chi phí và tăng lợi nhuận, các nhà marketing có trách nhiệm xã hội tập trung hơn vào việc cung cấp hàng hóa và dịch vụ mà người tiêu dùng mong muốn, để cải thiện cộng đồng đã ủng hộ họ.


5 LỢI ÍCH CỦA CHIẾN LƯỢC TĂNG TRƯỞNG TRONG CHIẾN LƯỢC MARKETING CỦA BẠN
# 1: Định hướng đạo đức trong marketing: Điều này đặc biệt quan trọng trong suy thoái kinh tế.

# 2: Win-win Marketing: Sự tập trung vào giá trị khách hàng sẽ làm tăng giá trị của công ty.

# 3: Thiện chí: Thiện chí và uy tín giữa các khách hàng và cộng sự là những lợi ích mà các công ty không thể bỏ qua. Không chỉ khách hàng sẽ tin rằng công ty quan tâm đến họ, họ cũng sẽ kết nối thương hiệu với những cảm xúc và trải nghiệm thú vị và truyền tải thông điệp.

# 5: Cải thiện chất lượng tuyển dụng và tăng tỷ lệ giữ chân nhân tài: Một công ty tốt thu hút nhân viên, nhà cung cấp, nhà đầu tư và khách hàng tốt, họ sẽ sẵn lòng giúp công ty đạt được mục tiêu của mình.


Nhận xét