Tìm hiểu chiến lược Marketing 4P bao gồm những gì

Marketing 4P

Marketing là một bộ bốn quyết định cần được thực hiện trước khi ra mắt bất kỳ sản phẩm mới nào. Các biến này còn được gọi là 4P của marketing. Bốn biến này giúp công ty đưa ra các quyết định chiến lược cần thiết cho hoạt động của bất kỳ sản phẩm / tổ chức nào.


Nếu bạn hỏi hỗn hợp marketing là gì? Đó là:

Sản phẩm - Công ty đang sản xuất sản phẩm gì?
Giá cả - Chiến lược định giá công ty sử dụng là gì?
Địa điểm - Công ty bán ở đâu?
Khuyến mãi - Công ty quảng cáo sản phẩm như thế nào?


Hai loại Marketing Mix là gì?

1) Marketing mix sản phẩm - Bao gồm Sản phẩm, giá cả, địa điểm và chương trình khuyến mãi. Hỗn hợp marketing này chủ yếu được sử dụng với hàng hóa hữu hình.

2) Hỗn hợp marketing dịch vụ - Hỗn hợp marketing dịch vụ có ba biến số tiếp theo bao gồm con người, bằng chứng và quy trình vật lý. Chúng được thảo luận chi tiết trong bài viết về hỗn hợp marketing dịch vụ.Marketing Mix - 4P của marketing

Thuật ngữ marketing lần đầu tiên được Neil H Borden đưa ra vào năm 1964 trong bài báo “Khái niệm về Marketing mix”. Một số nhà phân tích chiến lược trong những năm qua tin rằng marketing mix có thể phá vỡ các công ty. Có chiến lược marketing mix khi bắt đầu kế hoạch marketing là hoàn toàn cần thiết. Theo thời gian, khái niệm về marketing mix mang lại một nền tảng ổn định cho việc ra mắt sản phẩm hoặc doanh nghiệp mới.


Như đã đề cập trước đây, marketing mix được đặc trưng bởi bốn biến khác nhau nhưng không kém phần quan trọng. Các biến này không bao giờ cố định và có thể thay đổi theo thời gian. Tuy nhiên, thay đổi một trong các biến có thể gây ra thay đổi trong tất cả các biến khác.

Các biến của marketing mix như sau

1) Sản phẩm trong Marketing Mix

Điều đầu tiên bạn cần, nếu bạn muốn bắt đầu một doanh nghiệp, là một sản phẩm. Do đó Sản phẩm cũng là biến đầu tiên trong marketing mix. Quyết định sản phẩm là những quyết định đầu tiên bạn cần thực hiện trước khi thực hiện bất kỳ kế hoạch marketing nào. Một sản phẩm có thể được chia thành ba phần. Trước khi quyết định thành phần sản phẩm có một số câu hỏi mà bạn cần phải tự hỏi mình.

Bạn đang bán sản phẩm gì?
Chất lượng sản phẩm của bạn sẽ như thế nào?
Những tính năng nào khác với thị trường?
USP của sản phẩm là gì?
Liệu sản phẩm có được gắn thương hiệu phụ hay hoàn toàn mới không?
Các sản phẩm phụ có thể được bán cùng với sản phẩm chính (Bảo hành, dịch vụ)

Dựa trên những câu hỏi này, một số quyết định sản phẩm phải được thực hiện. Những quyết định sản phẩm này sẽ lần lượt ảnh hưởng đến các biến khác của hỗn hợp. Ví dụ - Bạn có kế hoạch tung ra một chiếc xe có chất lượng cao nhất. Vì vậy, việc định giá, khuyến mãi và đặt hàng sẽ phải được thay đổi tương ứng. Tuy nhiên, nếu các tính năng của sản phẩm không phù hợp, bạn có thể thay đổi sản phẩm sao cho tìm thấy một vị trí cho chính nó trong hỗn hợp marketing.

2) Giá cả trong Marketing mix

Giá của một sản phẩm phụ thuộc vào rất nhiều biến khác nhau và do đó nó được cập nhật liên tục. Cân nhắc chính về giá cả là chi phí của sản phẩm, chi phí quảng cáo và marketing, bất kỳ biến động giá nào trên thị trường, chi phí phân phối, vv. Nhiều yếu tố trong số này có thể thay đổi. Tuy nhiên, nếu tất cả các biến này thay đổi, thì giá của sản phẩm phải được tăng lên và giảm tương ứng.

Cùng với các yếu tố trên, cũng có những thứ khác cần phải được xem xét khi quyết định chiến lược định giá. Tương tự, giá cũng ảnh hưởng đến việc nhắm mục tiêu và định vị sản phẩm. Giá được sử dụng cho các chương trình khuyến mãi bán hàng dưới dạng chiết khấu thương mại.


Nhận xét