Tìm hiểu định nghĩa Marketing Mix là gì?

Một chiến lược Marketing Mix thường đề cập đến 4P của E. Jerome McCarthy để phát triển một chiến lược marketing hiệu quả. Bốn Ps bao gồm sản phẩm, giá cả, vị trí (phân phối) và quảng bá. Tùy thuộc vào ngành và mục tiêu của kế hoạch marketing, các nhà quản lý marketing có thể thực hiện các cách tiếp cận khác nhau đối với từng P trong số bốn Ps.

Mục đích của marketing là làm cho khách hàng tiềm năng nhận thức được sản phẩm của bạn. Việc sử dụng các phương pháp của McCarthy buộc nhà marketing phải điều chỉnh trọng tâm đối tượng mà doanh nghiệp muốn tiếp cận qua quảng cáo của họ. Marketing Mix giúp tổ chức đưa ra các quyết định chiến lược khi ra mắt sản phẩm mới hoặc làm mới các sản phẩm hiện có.

Mặc dù bốn Ps có thể được kiểm tra độc lập, trong thực tế, chúng thường phụ thuộc vào nhau.

Sản phẩm đề cập đến sản phẩm hoặc dịch vụ được thiết kế để đáp ứng nhu cầu và mong muốn của khách hàng. Câu hỏi mà các chuyên gia marketing hỏi là: Tính năng nào phân biệt sản phẩm này với các sản phẩm của đối thủ cạnh tranh? Làm thế nào chúng ta có thể xây dựng một thương hiệu sản phẩm hiệu quả? Giá liên quan đến giá bán của sản phẩm và phản ánh những gì người tiêu dùng sẵn sàng trả cho nó. Các chuyên gia marketing xem xét các chi phí liên quan đến nghiên cứu và phát triển, sản xuất, marketing và phân phối. Dựa trên chi phí của sản phẩm trên những con số này được gọi là giá dựa trên chi phí. Giá cả dựa chủ yếu vào chất lượng hoặc giá trị cảm nhận của người tiêu dùng.

Địa điểm hoặc phân phối đề cập đến nơi sản phẩm sẽ được bán. Việc xem xét cẩn thận loại sản phẩm được bán sẽ hữu ích khi xác định các khu vực phân phối. Các sản phẩm tiêu dùng cơ bản, chẳng hạn như hàng giấy, thường sẽ sẵn có ở nhiều cửa hàng. Các sản phẩm tiêu dùng cao cấp thường được cung cấp ở một số cửa hàng chọn lọc. Một xem xét khác là liệu nên đặt sản phẩm trong cửa hàng, trực tuyến hay cả hai.

Quảng cáo đề cập đến các chiến dịch marketing chung, được sử dụng để quảng bá sản phẩm. Hoạt động quảng cáo bao gồm quảng cáo, khuyến mại, bán hàng cá nhân và quan hệ công chúng (PR). Các yếu tố khác bao gồm vòng đời của sản phẩm và khuyến mãi. Khi quảng bá sản phẩm, chuyên gia marketing nên cẩn thận xây dựng thông điệp một cách hữu ích để tiếp cận đối tượng mục tiêu. Việc xác định các phương tiện tốt nhất để truyền đạt thông điệp và các quyết định về tần suất truyền thông cũng rất quan trọng.

Marketing Mix tập trung vào người tiêu dùng
Phương pháp Marketing Mix tập trung vào người tiêu dùng sẽ bao gồm các yếu tố bổ sung. Các doanh nghiệp dịch vụ khách hàng về cơ bản khác với các doanh nghiệp chủ yếu dựa trên sản phẩm thực. 

Quy trình là phương pháp cung cấp dịch vụ cho khách hàng. Quy trình sẽ bao gồm đo lường và giám sát hiệu suất dịch vụ cho sự hài lòng của khách hàng.
Khu vực hoặc không gian nơi đại diện công ty và khách hàng tương tác. Cân nhắc bao gồm đồ nội thất và bố cục.
Chi phí hoặc giá là chi phí vốn cần thiết để đáp ứng nhu cầu của khách hàng và bao gồm chi phí phát hành sản phẩm hoặc dịch vụ mới.

Nhu cầu của người tiêu dùng cho một sản phẩm hoặc dịch vụ và được các nhà marketing nghiên cứu để quảng bá dịch vụ hoặc sản phẩm của công ty.

Thuận tiện của địa điểm đề cập đến sự dễ dàng và cách mà khách hàng tương tác với công ty.
Theo truyền thống, marketing bắt đầu với việc xác định nhu cầu của người tiêu dùng và chấm dứt với việc phân phối và quảng bá sản phẩm hoặc dịch vụ cuối cùng. Tiếp thị tập trung vào người tiêu dùng là một quá trình mang tính chu kỳ. Đánh giá lại nhu cầu của khách hàng, giao tiếp thường xuyên và phát triển các chiến lược để xây dựng lòng trung thành của khách hàng. Hình thức marketing này đã mang lại thành công lớn cho nhiều công ty và ngày càng trở thành một phương pháp marketing được ưa thích.

Nhận xét